Category Archives: องครักษ์

นางวิลาสินี จินสิน

นางวิลาสินี จินสิน ประกอบกิจการทำวงกบประตู วงกบหน้าต่าง บานประตู บานหน้าต่าง หรือส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคารและทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ อยู่ที่อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

Read more »

นายจิระพันธ์ สิริวรรณวัฒน์

นายจิระพันธ์ สิริวรรณวัฒน์ ประกอบกิจการขุดดิน อยู่ที่อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

Read more »

นางสาวณัฎฐิณี อนุกูล

นางสาวณัฎฐิณี อนุกูล ประกอบกิจการขุดดิน อยู่ที่อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

Read more »

นายจิระพันธ์ สิริวรรณวัฒน์

นายจิระพันธ์ สิริวรรณวัฒน์ ประกอบกิจการขุดดิน อยู่ที่อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

Read more »

บริษัท พี.เอฟ.แฟคตอรี่ จำกัด

บริษัท พี.เอฟ.แฟคตอรี่ จำกัด ประกอบกิจการผสมและแบ่งบรรจุสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืช อยู่ที่อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

Read more »

บริษัท เมก้าเฟิร์ท จำกัด

บริษัท เมก้าเฟิร์ท จำกัด ประกอบกิจการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ อยู่ที่อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

Read more »

บริษัท โฟร์ทเคม เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท โฟร์ทเคม เทรดดิ้ง จำกัด ประกอบกิจการแบ่งบรรจุสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ อยู่ที่อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

Read more »

บริษัท ยามากิชิซึมไลฟ์ ไทย จิกเคนชิ จำกัด

บริษัท ยามากิชิซึมไลฟ์ ไทย จิกเคนชิ จำกัด ประกอบกิจการอบพืช อยู่ที่อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

Read more »

บริษัท ยามากิชิซึม ไลฟ์ ไทยจิกเคนซิ จำกัด

บริษัท ยามากิชิซึม ไลฟ์ ไทยจิกเคนซิ จำกัด ประกอบกิจการห้องเย็น อยู่ที่อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

Read more »

บริษัท พิมานไรซ์ จำกัด

บริษัท พิมานไรซ์ จำกัด ประกอบกิจการสีข้าว ชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 300 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

Read more »