Category Archives: บ้านนา

บริษัท คิวยีลด์ แอสโซซิเอท จำกัด

บริษัท คิวยีลด์ แอสโซซิเอท จำกัด ประกอบกิจการผสมแบ่งบรรจุปุ๋ย เก็บรักษาสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืช อยู่ที่อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

Read more »

นายชลิต สลับแก้ว

นายชลิต สลับแก้ว ประกอบกิจการซ่อมรถยนต์และซ่อมเครื่องเกษตร อยู่ที่อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

Read more »

นางสาวพวงทอง ปังอักษร

นางสาวพวงทอง ปังอักษร ประกอบกิจการขุด ร่อนคัดกรวดหรือทราย อยู่ที่อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

Read more »

นายชาญ สร้างสุขดี

นายชาญ สร้างสุขดี ประกอบกิจการทำบานประตูหน้าต่าง วงกบประตูหน้าต่าง และเฟอร์นิเจอร์จากไม้ อยู่ที่อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

Read more »

นายประเสริฐ วงษ์สง่า

นายประเสริฐ วงษ์สง่า ประกอบกิจการเลื่อยไม้ (ไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูก 13 ชนิด) ผลิตลังไม้และพาเลท อยู่ที่อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

Read more »

นายพิเชฐ ม่วงทอง

นายพิเชฐ ม่วงทอง ประกอบกิจการร่อนหรือคัดกรวดหรือทราย อยู่ที่อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

Read more »

นายชูศักดิ์ ปรีชาวรเวช

นายชูศักดิ์ ปรีชาวรเวช ประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น การทำเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเรือน เครื่องประดับ อยู่ที่อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

Read more »

นายชาญสิษฐ์ ประกอบพรเจริญ

นายชาญสิษฐ์ ประกอบพรเจริญ ประกอบกิจการขุดดิน อยู่ที่อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

Read more »

นายไชย พลภานุมาศ

นายไชย พลภานุมาศ ประกอบกิจการทำอาหาร หมู อาหารไก่ อยู่ที่อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

Read more »

นายเนี้ยว พิกุลเขต

นายเนี้ยว พิกุลเขต ประกอบกิจการกลึง และเชื่อมโลหะ อยู่ที่อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

Read more »