Category Archives: นครนายก

นายวิชัย ฉวีรักษ์

นายวิชัย ฉวีรักษ์ ประกอบกิจการผลิตวงกบ ประตูหน้าต่าง อยู่ที่อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

Read more »

นายวิชัย แพงมา

นายวิชัย แพงมา ประกอบกิจการผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก ได้วันละ 9.58 ตัน อยู่ที่อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

Read more »

บริษัท โกบอล ไทย อินดัสทรี จำกัด

บริษัท โกบอล ไทย อินดัสทรี จำกัด ประกอบกิจการคัดแยกวัสดุไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย เช่น เศษกระดาษ เศษชิ้นส่วนไม้ เศษพลาสติก เศษโลหะและอโลหะผสม เศษยาง อยู่ที่อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

Read more »

นายวิชัย ฉวีรักษ์

นายวิชัย ฉวีรักษ์ ประกอบกิจการผลิตวงกบประตูหน้าต่าง อยู่ที่อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

Read more »

นายสัญญา รักญาติ

นายสัญญา รักญาติ ประกอบกิจการทำวงกบประตูหน้าต่างจากไม้ อยู่ที่อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

Read more »

บริษัท กอบชัยคอนกรีต จำกัด

บริษัท กอบชัยคอนกรีต จำกัด ประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตและคอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

Read more »

นายสมนึก เอกวิลัย

นายสมนึก เอกวิลัย ประกอบกิจการขุดหรือลอกกรวดทรายหรือดิน อยู่ที่อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

Read more »

นายสมศรี ละนิโส

นายสมศรี ละนิโส ประกอบกิจการไส ซอยไม้ ทำวงกบประตูหน้าต่าง บานประตูหน้าต่าง และส่วนประกอบของอาคาร อยู่ที่อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

Read more »

บริษัท คูล อินซูเลชั่น จำกัด

บริษัท คูล อินซูเลชั่น จำกัด ประกอบกิจการผลิตแผ่นฉนวนท่อลม อยู่ที่อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

Read more »

นายสมชาย ผลภาษี

นายสมชาย ผลภาษี ประกอบกิจการบรรจุแก๊สหุงต้ม อยู่ที่อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

Read more »