Category Archives: ไทรงาม

นายสม คุ้มยิ้ม

นายสม คุ้มยิ้ม ประกอบกิจการนึ่งหรืออบเมล็ดพืช เช่น ข้าวเปลือก ข้าวโพด ฯลฯ อยู่ที่อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

Read more »

กิมเฮงคอนกรีต

กิมเฮงคอนกรีต ประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต อยู่ที่อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

Read more »

ไซโลสว่างพานิช

ไซโลสว่างพานิช ประกอบกิจการอบเมล็ดพืช อยู่ที่อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

Read more »

นางดาวัน แสนโดด

นางดาวัน แสนโดด ประกอบกิจการซ่อมอุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้ในการกสิกรรม อยู่ที่อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

Read more »

ประสิทธิ์การช่าง

ประสิทธิ์การช่าง ประกอบกิจการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ในการกสิกรรม อยู่ที่อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

Read more »

สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. กำแพงเพชร จำกัด

สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. กำแพงเพชร จำกัด ประกอบกิจการการทำหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง อยู่ที่อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

Read more »

สว่างพานิช

สว่างพานิช ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 30 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

Read more »

นางดาวัน แสนโดด

นางดาวัน แสนโดด ประกอบกิจการซ่อมอุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้ในการกสิกรรม อยู่ที่อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

Read more »

กิมเฮงคอนกรีต

กิมเฮงคอนกรีต ประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต อยู่ที่อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

Read more »

ไซโลสว่างพานิช

ไซโลสว่างพานิช ประกอบกิจการอบเมล็ดพืช อยู่ที่อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

Read more »