Category Archives: คลองขลุง

บริษัท โกลบัล วู้ดชิพ จำกัด (สาขาคลองขลุง)

บริษัท โกลบัล วู้ดชิพ จำกัด (สาขาคลองขลุง) ประกอบกิจการผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย อยู่ที่อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

Read more »

บริษัท โรงสีธันยบูรณ์ อินเตอร์เทรด (9) จำกัด

บริษัท โรงสีธันยบูรณ์ อินเตอร์เทรด (9) จำกัด ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 1,000 เกวียน/วัน นึ่งข้าวและอบเมล็ดพืช อยู่ที่อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

Read more »

บริษัท แก่นเจริญ จำกัด สาขา 1 กำแพงเพชร

บริษัท แก่นเจริญ จำกัด สาขา 1 กำแพงเพชร ประกอบกิจการผลิตแป้งมันสำปะหลัง ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ขนาด 2 เมกะวัตต์ อยู่ที่อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

Read more »

บริษัท คลองขลุง รีไซคลิ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท คลองขลุง รีไซคลิ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ประกอบกิจการอัดเศษโลหะ เศษกระดาษ พลาสติก และย่อยพลาสติก อยู่ที่อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

Read more »

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 400 เกวียน/วัน และอบข้าวเปลือก อยู่ที่อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

Read more »

นุกูลเฟอร์นิเจอร์

นุกูลเฟอร์นิเจอร์ ประกอบกิจการทำเครื่องเรือน หรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ อยู่ที่อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

Read more »

นายวิสุทธิ์ พุ่มหมอก

นายวิสุทธิ์ พุ่มหมอก ประกอบกิจการทำเครื่องเรือน หรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ อยู่ที่อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

Read more »

บริษัท คงเดช เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท คงเดช เทรดดิ้ง จำกัด ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 300 เกวียน/วัน และปรับปรุงคุณภาพข้าว อยู่ที่อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

Read more »

บริษัท กำแพงเพชร เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

บริษัท กำแพงเพชร เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 650 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

Read more »

บริษัท กรีน ดรากอน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท กรีน ดรากอน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประกอบกิจการทำก้านไม้ขีด กล่องไม้ขีด ไม้จิ้มฟัน ไม้ไอศครีม อยู่ที่อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

Read more »