Category Archives: ขาณุวรลักษบุรี

บริษัท กำแพงเพชร ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด (สาขาสลกบาตร)

บริษัท กำแพงเพชร ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด (สาขาสลกบาตร) ประกอบกิจการการซ่อมแซมยานที่ขับด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยาน อยู่ที่อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

Read more »

บริษัท ขาณุพืชผล จำกัด

บริษัท ขาณุพืชผล จำกัด ประกอบกิจการนึ่ง อบเมล็ดข้าวเปลือก อยู่ที่อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

Read more »

บริษัท ก้าวกน้าโลจิสติคส์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

บริษัท ก้าวกน้าโลจิสติคส์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ประกอบกิจการทำมันเส้น และเก็บรักษาเมล็ดพืชในโกดัง อยู่ที่อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

Read more »

บริษัท ขาณุคอนกรีต จำกัด

บริษัท ขาณุคอนกรีต จำกัด ประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง อยู่ที่อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

Read more »

นายสมเกียรติ รัศมีบรรพตกุล

นายสมเกียรติ รัศมีบรรพตกุล ประกอบกิจการทำมันเส้น อยู่ที่อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

Read more »

บริษัท ท๊อป พรีเมี่ยม สตาร์ช จำกัด

บริษัท ท๊อป พรีเมี่ยม สตาร์ช จำกัด ประกอบกิจการผลิตแป้งมันสำปะหลัง ได้วันละ 450 ตัน/วัน อยู่ที่อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

Read more »

นายอนุชาติ กรีกมลชัย

นายอนุชาติ กรีกมลชัย ประกอบกิจการบด และย่อยกระถินเพื่อทำเป็นอาหารสัตว์ อยู่ที่อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

Read more »

นาย ทวี เหมือนศรี

นาย ทวี เหมือนศรี ประกอบกิจการทำประตูเหล็กดัด อยู่ที่อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

Read more »

บริษัท พณิชา สตีล 2012 จำกัด

บริษัท พณิชา สตีล 2012 จำกัด ประกอบกิจการล้าง บด ย่อยพลาสติก และทำพลาสติกเม็ด อยู่ที่อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

Read more »

นายพิชัย ครุฑะกะ

นายพิชัย ครุฑะกะ ประกอบกิจการขุดดินลูกรัง อยู่ที่อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

Read more »