Category Archives: กำแพงเพชร

บริษัท กำแพงเพชร ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด

บริษัท กำแพงเพชร ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด ประกอบกิจการซ่อมรถยนต์ อยู่ที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

Read more »

บริษัท โกลบัล วู้ดชิพ จำกัด (สาขาคลองขลุง)

บริษัท โกลบัล วู้ดชิพ จำกัด (สาขาคลองขลุง) ประกอบกิจการผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย อยู่ที่อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

Read more »

บริษัท ธนกิตต์ ไรซ์ จำกัด

บริษัท ธนกิตต์ ไรซ์ จำกัด ประกอบกิจการสีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 900 เกวียน/วัน) และอบเมล็ดพืช อยู่ที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

Read more »

บริษัท กำแพงเพชรอบพืชและไซโล จำกัด

บริษัท กำแพงเพชรอบพืชและไซโล จำกัด ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุด 200 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

Read more »

บริษัท โรงสีธันยบูรณ์ อินเตอร์เทรด (9) จำกัด

บริษัท โรงสีธันยบูรณ์ อินเตอร์เทรด (9) จำกัด ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 1,000 เกวียน/วัน นึ่งข้าวและอบเมล็ดพืช อยู่ที่อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

Read more »

นายสถาพร ห่านศรีวิจิตร

นายสถาพร ห่านศรีวิจิตร ประกอบกิจการทำมันเส้น อยู่ที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

Read more »

บริษัท กำแพงเพชร ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด (สาขาสลกบาตร)

บริษัท กำแพงเพชร ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด (สาขาสลกบาตร) ประกอบกิจการการซ่อมแซมยานที่ขับด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยาน อยู่ที่อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

Read more »

นายสม คุ้มยิ้ม

นายสม คุ้มยิ้ม ประกอบกิจการนึ่งหรืออบเมล็ดพืช เช่น ข้าวเปลือก ข้าวโพด ฯลฯ อยู่ที่อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

Read more »

นายวัฒนา รักพ่วง

นายวัฒนา รักพ่วง ประกอบกิจการทำวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง หรือชิ้นส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคาร อยู่ที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

Read more »

นายสุภาพ ทองดอนพุ่ม

นายสุภาพ ทองดอนพุ่ม ประกอบกิจการซ่อมจักรยานสองล้อ และจักรยานยนต์ อยู่ที่อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

Read more »