Category Archives: ห้วยขวาง

บริษัท คากาวา จำกัด

บริษัท คากาวา จำกัด ประกอบกิจการผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนตู้เย็น และเครื่องทำความเย็น อยู่ที่อำเภอห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

น้ำพริกเสวย

น้ำพริกเสวย ประกอบกิจการทำน้ำพริกแกง น้ำพริกเผา อยู่ที่อำเภอห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท คอร์ตเทล (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท คอร์ตเทล (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 22 เครื่อง) อยู่ที่อำเภอห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายสุรพล ชวพันธ์ศิริพร

นายสุรพล ชวพันธ์ศิริพร ประกอบกิจการทำภาชนะบรรจุจากพลาสติก เช่น ถ้วย ชาม อยู่ที่อำเภอห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายวีรชัย เชียรวัฒนสุข

นายวีรชัย เชียรวัฒนสุข ประกอบกิจการประกอบเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์ อยู่ที่อำเภอห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท คาร์แมกซ์ พระราม 9 จำกัด

บริษัท คาร์แมกซ์ พระราม 9 จำกัด ประกอบกิจการซ่อมรถยนต์โดยไม่มีการเคาะพ่นสี อยู่ที่อำเภอห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท 95 สกรีน จำกัด

บริษัท 95 สกรีน จำกัด ประกอบกิจการพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ อยู่ที่อำเภอห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายสมบูรณ์ เลิศธนพันธุ์

นายสมบูรณ์ เลิศธนพันธุ์ ประกอบกิจการทำซาละเปา ลูกชิ้นปลา เกี๊ยวปลา เกี๊ยวไก่ อยู่ที่อำเภอห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายสมศักดิ์ รัศมีกอบกุล

นายสมศักดิ์ รัศมีกอบกุล ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป จำนวนจักรเย็บผ้า 22 เครื่อง อยู่ที่อำเภอห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท กรุงเทพเจริญศรี(1993) จำกัด

บริษัท กรุงเทพเจริญศรี(1993) จำกัด ประกอบกิจการซ่อมรถยนต์ อยู่ที่อำเภอห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »