Category Archives: ห้วยขวาง

นายสุรพล วิทยกมล

นายสุรพล วิทยกมล ประกอบกิจการทำขนมจากข้าวโพด อยู่ที่อำเภอห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นำกิจโลหะ

นำกิจโลหะ ประกอบกิจการทำโครงฝ้าเพดาน และโครงผนังกั้นห้องจากสังกะสี อยู่ที่อำเภอห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายไพโรจน์ แซ่โค้ว

นายไพโรจน์ แซ่โค้ว ประกอบกิจการรับจ้างพ่นสีหลังคาไฟเบอร์รถยนต์ อยู่ที่อำเภอห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นางสาววนารัตน์ วานิชกุล

นางสาววนารัตน์ วานิชกุล ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 50 เครื่อง) อยู่ที่อำเภอห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายประชา จันทร์สิงห์ทอง

นายประชา จันทร์สิงห์ทอง ประกอบกิจการตัดเย็บเนกไท อยู่ที่อำเภอห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายนที มาเสถียรวงศ์

นายนที มาเสถียรวงศ์ ประกอบกิจการรับจ้างกลึง เจาะ คว้านและเชื่อมโลหะทั่วไป อยู่ที่อำเภอห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายบรรเจิด เหลืองรังรอง

นายบรรเจิด เหลืองรังรอง ประกอบกิจการไส ซอย ทำวงกบประตู-หน้าต่างไม้ อยู่ที่อำเภอห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายธนะสิทธิ์ นิเวศน์สมบัติ

นายธนะสิทธิ์ นิเวศน์สมบัติ ประกอบกิจการตัดเย็บผ้าสำเร็จรูป อยู่ที่อำเภอห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายชัยวัฒน์ นพหิรัญ

นายชัยวัฒน์ นพหิรัญ ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้า อยู่ที่อำเภอห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายมงคล รุจิวรกุลทอง

นายมงคล รุจิวรกุลทอง ประกอบกิจการทำรางน้ำฝน อยู่ที่อำเภอห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »