Category Archives: หลักสี่

บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จำกัด

บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จำกัด ประกอบกิจการผลิตยารักษาโรคแผนปัจจุบัน อยู่ที่อำเภอหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด

บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด ประกอบกิจการผลิตน้ำดื่ม อยู่ที่อำเภอหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายอรุณ นาคลำภา

นายอรุณ นาคลำภา ประกอบกิจการซ่อมเครื่องยนต์,รถยนต์ อยู่ที่อำเภอหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท 96 ปีนัง จำกัด

บริษัท 96 ปีนัง จำกัด ประกอบกิจการผลิตสินค้าอาหารสำเร็จรูป เช่น ขนมจีน ซาลาเปา อยู่ที่อำเภอหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด

บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด ประกอบกิจการทำภาชนะบรรจุด้วยพลาสติก เช่น ถัง ลัง และขวด อยู่ที่อำเภอหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นำชัย

นำชัย ประกอบกิจการปะยาง ตั้งศูนย์ และถ่วงล้อรถยนต์ อยู่ที่อำเภอหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายณกรฤต เหมือนแก้ว

นายณกรฤต เหมือนแก้ว ประกอบกิจการซ่อมและพ่นสีรถยนต์ อยู่ที่อำเภอหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายบุญชัย สันติอุปถัมภ์

นายบุญชัย สันติอุปถัมภ์ ประกอบกิจการผลิตรองเท้าหนัง อยู่ที่อำเภอหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นางสาวภัทราวรรณ พิศวงษ์

นางสาวภัทราวรรณ พิศวงษ์ ประกอบกิจการซ่อมเครื่องยนต์ พ่น และอบสีรถยนต์ อยู่ที่อำเภอหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายประวิตร อมรเลิศรัตนธาดา

นายประวิตร อมรเลิศรัตนธาดา ประกอบกิจการทำเครื่องเรือนจากไม้ อยู่ที่อำเภอหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »