Category Archives: หนองจอก

บริษัท ควีนแนทเจอรัลโปรดัคส์ จำกัด

บริษัท ควีนแนทเจอรัลโปรดัคส์ จำกัด ประกอบกิจการผลิตอาหารสำเร็จรูปจากผึ้ง เช่น รอยัลเยลลี่ บีพอลเลน และผลิตอาหารจากว่านหางจระเข้ อยู่ที่อำเภอหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท กรุงเทพยูเนียน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

บริษัท กรุงเทพยูเนียน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ประกอบกิจการผลิตรอกเบ็ดตกปลาฯ อยู่ที่อำเภอหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท เค.เอส.ที.บิสเนส เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เค.เอส.ที.บิสเนส เซ็นเตอร์ จำกัด ประกอบกิจการผลิตสบู่ อยู่ที่อำเภอหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท เกษตรโชคชัยการเกษตร จำกัด

บริษัท เกษตรโชคชัยการเกษตร จำกัด ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 250 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท คาร์เปทแอนด์รับเบอร์เทค จำกัด

บริษัท คาร์เปทแอนด์รับเบอร์เทค จำกัด ประกอบกิจการยางกันลื่นติดหลังพรม อยู่ที่อำเภอหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายสิรวิชญ์ การะเกด

นายสิรวิชญ์ การะเกด ประกอบกิจการผลิตอาหารสัตว์ อยู่ที่อำเภอหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท เกรทโทนเนอร์ แอนด์ เพลทติ้ง จำกัด

บริษัท เกรทโทนเนอร์ แอนด์ เพลทติ้ง จำกัด ประกอบกิจการชุบโลหะ เช่น ชุบซิงค์ อยู่ที่อำเภอหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บบริษัท นันทกิจอุตสาหกรรม จำกัด

บบริษัท นันทกิจอุตสาหกรรม จำกัด ประกอบกิจการอบไม้ ไสไม้ และผลิตไม้ปาร์เกต์ อยู่ที่อำเภอหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท เค.เอส.ที.บิสเนส เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เค.เอส.ที.บิสเนส เซ็นเตอร์ จำกัด ประกอบกิจการผลิตของใช้จากพลาสติก อยู่ที่อำเภอหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท กู้ดลี่ อีโคโลจี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท กู้ดลี่ อีโคโลจี (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการประกอบชิ้นส่วน อุปกรณ์ไฟฟ้า อยู่ที่อำเภอหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »