Category Archives: สายไหม

นายสวิน สินงามทวี

นายสวิน สินงามทวี ประกอบกิจการซ่อมรถยนต์ อยู่ที่อำเภอสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายสัมฤทธิ์ เดี่ยววานิช

นายสัมฤทธิ์ เดี่ยววานิช ประกอบกิจการผสมพริกแกง อยู่ที่อำเภอสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

ไนซ์เคลย์ จีเวลรีพาร์ท

ไนซ์เคลย์ จีเวลรีพาร์ท ประกอบกิจการผลิตเครื่องปั้นดินเผาเป็นของขวัญ ของชำร่วย เครื่องประดับตกแต่างและของใช้ในบ้าน อยู่ที่อำเภอสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท เกว่า เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท เกว่า เทรดดิ้ง จำกัด ประกอบกิจการผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น เครื่องใช้ เครื่องเรือน อยู่ที่อำเภอสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายสุวิทย์ วิรภาสวร

นายสุวิทย์ วิรภาสวร ประกอบกิจการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป อยู่ที่อำเภอสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท 2000 แอพพาเรล จำกัด

บริษัท 2000 แอพพาเรล จำกัด ประกอบกิจการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป อยู่ที่อำเภอสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท เขียน เวิร์ค ช้อป จำกัด

บริษัท เขียน เวิร์ค ช้อป จำกัด ประกอบกิจการผลิตเครื่องเคลือบดินเผา อยู่ที่อำเภอสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายเสริม ฮัดไข่

นายเสริม ฮัดไข่ ประกอบกิจการทำประตูหน้าต่างเหล็กดัด อยู่ที่อำเภอสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท ก๊อด กิฟท์ จำกัด

บริษัท ก๊อด กิฟท์ จำกัด ประกอบกิจการทำเครื่องเรือนจากไม้ อยู่ที่อำเภอสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายนพพงษ์ โลจนะโกสินทร์

นายนพพงษ์ โลจนะโกสินทร์ ประกอบกิจการทำเครื่องใช้และเครื่องเรือนจากไม้ Partical board อยู่ที่อำเภอสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »