Category Archives: สะพานสูง

บริษัท คอมฟอร์ม จำกัด

บริษัท คอมฟอร์ม จำกัด ประกอบกิจการพิมพ์แบบฟอร์มคอมพิวเตอร์ อยู่ที่อำเภอสะพานสูง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท กู๊ดเท็มพ์ จำกัด

บริษัท กู๊ดเท็มพ์ จำกัด ประกอบกิจการรับจ้างทำส่วนประกอบสำหรับใช้กับระบบเครื่องปรับอากาศและทำเครื่องใช้เล็ก ๆ จากโลหะ อยู่ที่อำเภอสะพานสูง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท โกลแฟ็บ จำกัด

บริษัท โกลแฟ็บ จำกัด ประกอบกิจการตัดเย็บเครื่องแต่งกายสำหรับป้องกันเพื่อความปลอดภัย อยู่ที่อำเภอสะพานสูง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายสราวุธ โออนันต์

นายสราวุธ โออนันต์ ประกอบกิจการซ่อมและพ่นสีรถยนต์ อยู่ที่อำเภอสะพานสูง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท ครอบครัว สร้างสรรค์ จำกัด

บริษัท ครอบครัว สร้างสรรค์ จำกัด ประกอบกิจการซ่อมแซมเรือยนต์ อยู่ที่อำเภอสะพานสูง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท เกเบิล การ์เนท จำกัด

บริษัท เกเบิล การ์เนท จำกัด ประกอบกิจการผลิตชุดเครื่องแต่งกายสำหรับใช้ในการดับเพลิง อยู่ที่อำเภอสะพานสูง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายอดุลย์ชัย เจียวสว่าง

นายอดุลย์ชัย เจียวสว่าง ประกอบกิจการทำชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์โลหะและโครงเหล็กดัดสำหรับรถยนต์ อยู่ที่อำเภอสะพานสูง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นางสุพิน ผลานุรักษา

นางสุพิน ผลานุรักษา ประกอบกิจการทำดอกไม้จาก ผ้า กระดาษหรือพลาสติก อยู่ที่อำเภอสะพานสูง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายพิชัย พร้อมทวีสิทธิ

นายพิชัย พร้อมทวีสิทธิ ประกอบกิจการกลึงโลหะ เช่นรับซ่อมอุปกรณ์และอะไหล่ของเครื่องจักรกลและเครื่องยนต์ อยู่ที่อำเภอสะพานสูง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท ยู.ที.เค.ผลิตภัณฑ์ จำกัด

บริษัท ยู.ที.เค.ผลิตภัณฑ์ จำกัด ประกอบกิจการรับจ้างทำเครื่องเรือนจากไม้ อยู่ที่อำเภอสะพานสูง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »