Category Archives: สะพานสูง

นายอดุลย์ชัย เจียวสว่าง

นายอดุลย์ชัย เจียวสว่าง ประกอบกิจการทำชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์โลหะและโครงเหล็กดัดสำหรับรถยนต์ อยู่ที่อำเภอสะพานสูง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นางสุพิน ผลานุรักษา

นางสุพิน ผลานุรักษา ประกอบกิจการทำดอกไม้จาก ผ้า กระดาษหรือพลาสติก อยู่ที่อำเภอสะพานสูง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายพิชัย พร้อมทวีสิทธิ

นายพิชัย พร้อมทวีสิทธิ ประกอบกิจการกลึงโลหะ เช่นรับซ่อมอุปกรณ์และอะไหล่ของเครื่องจักรกลและเครื่องยนต์ อยู่ที่อำเภอสะพานสูง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท ยู.ที.เค.ผลิตภัณฑ์ จำกัด

บริษัท ยู.ที.เค.ผลิตภัณฑ์ จำกัด ประกอบกิจการรับจ้างทำเครื่องเรือนจากไม้ อยู่ที่อำเภอสะพานสูง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายยงยุทธ ลวศิลปอาภรณ์

นายยงยุทธ ลวศิลปอาภรณ์ ประกอบกิจการเชื่อมโลหะ ทำโครงหลังคา อยู่ที่อำเภอสะพานสูง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท ยงแสงสวัสดิ์ จำกัด

บริษัท ยงแสงสวัสดิ์ จำกัด ประกอบกิจการทำเฟอร์นิเจอร์ ทำไม้ปาเก้ อบไม้ ไสไม้และอัดน้ำยาไม้ อยู่ที่อำเภอสะพานสูง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท เบล แพ็ค จำกัด

บริษัท เบล แพ็ค จำกัด ประกอบกิจการผลิตกล่องกระดาษ อยู่ที่อำเภอสะพานสูง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท แพลนเชท จำกัด

บริษัท แพลนเชท จำกัด ประกอบกิจการผลิตงานไม้ยางพารา อยู่ที่อำเภอสะพานสูง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท แม็กซ์เพล จำกัด

บริษัท แม็กซ์เพล จำกัด ประกอบกิจการรับจ้างตัดเย็บเครื่องหนัง อยู่ที่อำเภอสะพานสูง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

กิจการช่าง

กิจการช่าง ประกอบกิจการซ่อมเครื่องยนต์และช่วงล่างรถยนต์ อยู่ที่อำเภอสะพานสูง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »