Category Archives: สวนหลวง

นายคมสัน ปุณโณทก

นายคมสัน ปุณโณทก ประกอบกิจการทำยาขัดรองเท้า ยาขัดพื้น ยาขัดกระจก น้ำยาทำความสะอาดพื้น ยาขดโลหะ น้ำยาทารองเท้าหนังและผ้าใบ น้ำยาขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้าก่อนซัก และน้ำยาล้างจาน  อยู่ที่อำเภอสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายเทียนชัย ราชวานิช

นายเทียนชัย ราชวานิช ประกอบกิจการกลึงโลหะ อยู่ที่อำเภอสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายประสาน ปิ่นวิเศษ

นายประสาน ปิ่นวิเศษ ประกอบกิจการกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส และ เชื่อมโลหะทั่วไป อยู่ที่อำเภอสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นางสาวพิณพร บูรณมณีศิลป์

นางสาวพิณพร บูรณมณีศิลป์ ประกอบกิจการทำประตูหน้าต่าง และมุ้งลวดอลูมิเนียม อยู่ที่อำเภอสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายประสาน ปิ่นวิเศษ

นายประสาน ปิ่นวิเศษ ประกอบกิจการกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน และเชื่อมโลหะทั่วไป อยู่ที่อำเภอสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายพิรัชย์ภูมิ ทับมาก

นายพิรัชย์ภูมิ ทับมาก ประกอบกิจการซ่อมเคาะพ่นสีรถยนต์ อยู่ที่อำเภอสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายโชคชัย บุญประเสริฐ

นายโชคชัย บุญประเสริฐ ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป อยู่ที่อำเภอสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายวรศักดิ์ กรกิตติชัย

นายวรศักดิ์ กรกิตติชัย ประกอบกิจการทำโครงหลังคารถบรรทุกเล็ก อยู่ที่อำเภอสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายธัญสมิทธิ์ พัฒนานุโชค

นายธัญสมิทธิ์ พัฒนานุโชค ประกอบกิจการทำเครื่องครัวสแตนเลส เช่น โต๊ะทำงาน โต๊ะพร้อมซิ้งค์ เคาน์เตอร์ อยู่ที่อำเภอสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายชินธิป เจริญผล

นายชินธิป เจริญผล ประกอบกิจการซ่อมและพ่นสีรถยนต์ อยู่ที่อำเภอสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »