Category Archives: ราษฎร์บูรณะ

นายวินัย พินิจรักษ์ธรรม

นายวินัย พินิจรักษ์ธรรม ประกอบกิจการผลิตเม็ดพลาสติก อยู่ที่อำเภอราษฎร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นิวโก้อีเลคทริค

นิวโก้อีเลคทริค ประกอบกิจการประกอบเครื่องเชื่อมไฟฟ้า อยู่ที่อำเภอราษฎร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นิวเอเซียโฆษณา

นิวเอเซียโฆษณา ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 16 เครื่อง) อยู่ที่อำเภอราษฎร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายวิรัช เสถียรพรพรรณ

นายวิรัช เสถียรพรพรรณ ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 35 เครื่อง) อยู่ที่อำเภอราษฎร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท เค.พี.บี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

บริษัท เค.พี.บี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเครื่องนุ่งห่ม สิ่งทอ และเสื้อผ้าสำเร็จรูป อยู่ที่อำเภอราษฎร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายสาธิต ดวงแก้ว

นายสาธิต ดวงแก้ว ประกอบกิจการกลึงโลหะทุกชนิด เช่น เพลา อยู่ที่อำเภอราษฎร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายสุวิทย์ พิทย์เลิศพิทักษ์

นายสุวิทย์ พิทย์เลิศพิทักษ์ ประกอบกิจการทำเหล็กเส้นเก่าให้ตรง อยู่ที่อำเภอราษฎร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท คมการช่าง จำกัด

บริษัท คมการช่าง จำกัด ประกอบกิจการลับใบเลื่อยวงเดือน และใบเลื่อยตัดเหล็ก อยู่ที่อำเภอราษฎร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายวิโรจน์ ศรีจงศิริกุล

นายวิโรจน์ ศรีจงศิริกุล ประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น หูหิ้ว ได้ปีละม 4.5 ตัน อยู่ที่อำเภอราษฎร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายสมชาย งามดำรงเกียรติ

นายสมชาย งามดำรงเกียรติ ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป จำนวนจักรเย็บผ้า 48 เครื่อง อยู่ที่อำเภอราษฎร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »