Category Archives: ราชเทวี

นายวีรยุทธ เตชะสุนทรวัฒน์

นายวีรยุทธ เตชะสุนทรวัฒน์ ประกอบกิจการกลึงและเชื่อมโลหะ อยู่ที่อำเภอราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายสุวัฒน์ สุวรรณดิสัย

นายสุวัฒน์ สุวรรณดิสัย ประกอบกิจการทำข้อต่อต่างๆ อยู่ที่อำเภอราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท โกสินทร์ดีวิลอปเมนท์ จำกัด

บริษัท โกสินทร์ดีวิลอปเมนท์ จำกัด ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 30 เครื่อง) อยู่ที่อำเภอราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายสมชาย แซ่โล้ว

นายสมชาย แซ่โล้ว ประกอบกิจการทำตู้โครงโลหะ อยู่ที่อำเภอราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท คราฟแมนเพรส จำกัด

บริษัท คราฟแมนเพรส จำกัด ประกอบกิจการพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ อยู่ที่อำเภอราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท การพิมพ์บางกอก จำกัด

บริษัท การพิมพ์บางกอก จำกัด ประกอบกิจการพิมพ์หนังสือรายสัปดาห์ อยู่ที่อำเภอราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายอุดม เสาวภาคพฤกษ์

นายอุดม เสาวภาคพฤกษ์ ประกอบกิจการกลึงของใช้เล็ก ๆ จากโลหะ เช่น เพลา เสื้อเกียร์ ฯลฯ อยู่ที่อำเภอราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นาราปั๊ม

นาราปั๊ม ประกอบกิจการทำกล่องกระดาษ อยู่ที่อำเภอราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

โนเบิ้ล

โนเบิ้ล ประกอบกิจการพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และทำแฟ้มเก็บเอกสาร อยู่ที่อำเภอราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บรรจงประดิษฐ์

บรรจงประดิษฐ์ ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 40 เครื่อง) อยู่ที่อำเภอราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »