Category Archives: ยานนาวา

นางสาวโสภา แซ่หว่อง

นางสาวโสภา แซ่หว่อง ประกอบกิจการทำกล่องกระดาษ อยู่ที่อำเภอยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นางสาวจิราพร จิตชัยนา

นางสาวจิราพร จิตชัยนา ประกอบกิจการทำกล่องกระดาษ อยู่ที่อำเภอยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายนำพล อภิรักษ์ลี้พล

นายนำพล อภิรักษ์ลี้พล ประกอบกิจการทำชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์ อยู่ที่อำเภอยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นางสาวพรทิพย์ คงสินเจริญชัย

นางสาวพรทิพย์ คงสินเจริญชัย ประกอบกิจการทำขนมปังและขนมไข่ อยู่ที่อำเภอยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นางสาวเกศแก้ว แซ่อุย

นางสาวเกศแก้ว แซ่อุย ประกอบกิจการซ่อมและเคาะ พ่นสีรถยนต์ อยู่ที่อำเภอยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายประพันธ์ คงวิศวามิตร

นายประพันธ์ คงวิศวามิตร ประกอบกิจการทำวงกบประตูหน้า-ต่างจากไม้ อยู่ที่อำเภอยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายประเสริฐ กมลเลิศวณิช

นายประเสริฐ กมลเลิศวณิช ประกอบกิจการกลึงโลหะ อยู่ที่อำเภอยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายจินต์ อัศวิศราภรณ์

นายจินต์ อัศวิศราภรณ์ ประกอบกิจการทำแท็งน้ำ ซองน้ำแข็ง ภาชนะบรรจุแก็ส น้ำมันของเหลว ส่วนประกอบเครื่องทำความเย็นและแปรรูปโลหะต่าง ๆ อยู่ที่อำเภอยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นางสาวสุรีสา คอนสลัด

นางสาวสุรีสา คอนสลัด ประกอบกิจการเคลือบรูปลงบนไม้ อยู่ที่อำเภอยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายเชาวน์ ชนะชัย

นายเชาวน์ ชนะชัย ประกอบกิจการซ่อมเคาะพ่นสีรถยนต์ อยู่ที่อำเภอยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »