Category Archives: ยานนาวา

นายอุยน้ำ ประภาพยืนยง

นายอุยน้ำ ประภาพยืนยง ประกอบกิจการทำแม่พิมพ์โลหะ อยู่ที่อำเภอยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายวีรวัฒน์ ยิ้มเกียรติวงศ์

นายวีรวัฒน์ ยิ้มเกียรติวงศ์ ประกอบกิจการทำน้ำแข็งก้อนเล็ก ได้วันละ 45.2 ตัน อยู่ที่อำเภอยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายสุ่น แซ่ฮ้อ

นายสุ่น แซ่ฮ้อ ประกอบกิจการทำกล่องกระดาษ อยู่ที่อำเภอยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท กรุงเทพค้าข้าว จำกัด

บริษัท กรุงเทพค้าข้าว จำกัด ประกอบกิจการเก็บรักษา ลำเลียง ทำความสะอาดและแบ่งบรรจุข้าวสารในโกดัง ได้ปละ 70,000 ตัน อยู่ที่อำเภอยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นิยมศิลป์อุตสาหกรรม

นิยมศิลป์อุตสาหกรรม ประกอบกิจการทำกล่องกระดาษ อยู่ที่อำเภอยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายวิบูล เดชปกเกศ

นายวิบูล เดชปกเกศ ประกอบกิจการแปรรูปกระดาษเพื่อใช้ในพิธีศาสนา อยู่ที่อำเภอยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท กิจชัย เท็กซ์ไทล์ จำกัด

บริษัท กิจชัย เท็กซ์ไทล์ จำกัด ประกอบกิจการถักผ้ายืด จำนวนเครื่องถักผ้ายืด 18 เครื่อง อยู่ที่อำเภอยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท กู๊ดโฮพเคมีเคิล (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท กู๊ดโฮพเคมีเคิล (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการผสมน้ำสบู่ อยู่ที่อำเภอยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายศุภรักษ์ ปีติเลิศวงศ์

นายศุภรักษ์ ปีติเลิศวงศ์ ประกอบกิจการซ่อมอุปกรณ์เครื่องล้างรูป อยู่ที่อำเภอยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท คลาสสิคอินเตอร์เลเธอร์โปรดักส์ จำกัด

บริษัท คลาสสิคอินเตอร์เลเธอร์โปรดักส์ จำกัด ประกอบกิจการทำกระเป๋าหนังและเข็มขัดหนัง อยู่ที่อำเภอยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »