Category Archives: ยานนาวา

นายอำพล อารีย์โชติ

นายอำพล อารีย์โชติ ประกอบกิจการทำกล่องกระดาษลูกฟูก อยู่ที่อำเภอยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท กรุงเทพตาปูและลวด จำกัด

บริษัท กรุงเทพตาปูและลวด จำกัด ประกอบกิจการทำตะปูและลวดเหล็กชุบสังกะสี กำลังการผลิตตะปู 3,000 ตัน/ปี, ลวดชุบสังกะสี 4,500 ตัน/ปี อยู่ที่อำเภอยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายสุรศักดิ์ เตชะเกียรติกูร

นายสุรศักดิ์ เตชะเกียรติกูร ประกอบกิจการซ่อมถังโลหะ อยู่ที่อำเภอยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท กรุงเทพสลักภัณฑ์ จำกัด

บริษัท กรุงเทพสลักภัณฑ์ จำกัด ประกอบกิจการรีดลวดสำหรับทำน๊อตสกรู, ตะปู อยู่ที่อำเภอยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นางสาวโสภา แซ่หว่อง

นางสาวโสภา แซ่หว่อง ประกอบกิจการทำกล่องกระดาษ อยู่ที่อำเภอยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นางสาวจิราพร จิตชัยนา

นางสาวจิราพร จิตชัยนา ประกอบกิจการทำกล่องกระดาษ อยู่ที่อำเภอยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายนำพล อภิรักษ์ลี้พล

นายนำพล อภิรักษ์ลี้พล ประกอบกิจการทำชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์ อยู่ที่อำเภอยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นางสาวพรทิพย์ คงสินเจริญชัย

นางสาวพรทิพย์ คงสินเจริญชัย ประกอบกิจการทำขนมปังและขนมไข่ อยู่ที่อำเภอยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นางสาวเกศแก้ว แซ่อุย

นางสาวเกศแก้ว แซ่อุย ประกอบกิจการซ่อมและเคาะ พ่นสีรถยนต์ อยู่ที่อำเภอยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายประพันธ์ คงวิศวามิตร

นายประพันธ์ คงวิศวามิตร ประกอบกิจการทำวงกบประตูหน้า-ต่างจากไม้ อยู่ที่อำเภอยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »