Category Archives: ภาษีเจริญ

นายสุชาติ จงเจริญพรสุข

นายสุชาติ จงเจริญพรสุข ประกอบกิจการกลึงโลหะเพื่อทำเฟือง เพลา อยู่ที่อำเภอภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายชัยวัฒน์ จิตสุภารัตน์

นายชัยวัฒน์ จิตสุภารัตน์ ประกอบกิจการทำรองเท้าพลาสติก อยู่ที่อำเภอภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายธนพนธ์ เพชรสุทธิ

นายธนพนธ์ เพชรสุทธิ ประกอบกิจการผลิตส่วนประกอบและอุปกรณ์เครื่องจักร เช่น ขาจักรเย็บผ้า อยู่ที่อำเภอภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นางสาวศิริรัตน์ เลิศทวีวุฒิ

นางสาวศิริรัตน์ เลิศทวีวุฒิ ประกอบกิจการตัดเย็บเส้อผ้า อยู่ที่อำเภอภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นางโสพิไล ศิริมาตร์พรชัย

นางโสพิไล ศิริมาตร์พรชัย ประกอบกิจการทำรองเท้าหนังแท้และหนังเทียม อยู่ที่อำเภอภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายบุญเสริม พรสวรรค์วงษ์

นายบุญเสริม พรสวรรค์วงษ์ ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 27 เครื่อง) อยู่ที่อำเภอภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นางสาววิไลลักษณ์ รัตนศรีเวคิน

นางสาววิไลลักษณ์ รัตนศรีเวคิน ประกอบกิจการทำตู้แช่เย็นและเครื่องครัวสเตนเลส อยู่ที่อำเภอภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นางสวน แซ่ลิ้ม

นางสวน แซ่ลิ้ม ประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์จากเส้นลวด เช่น ตะแกรงปิ้งปลา ไม้แขวนเสื้อ อยู่ที่อำเภอภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นางสมศรี เทียมตะวัน

นางสมศรี เทียมตะวัน ประกอบกิจการทำถุงพลาสติก อยู่ที่อำเภอภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายมนัสชัย พิชิตพรรณ

นายมนัสชัย พิชิตพรรณ ประกอบกิจการกลึงโลหะ อยู่ที่อำเภอภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »