Category Archives: พระโขนง

นายวัชระ เลิศวิศาลเดช

นายวัชระ เลิศวิศาลเดช ประกอบกิจการผลิตและซ่อมเครื่องจักร เช่น เครื่องฉีดพลาสติก ได้ปีละ 200 เครื่อง อยู่ที่อำเภอพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายเชษฐ เต็มวรพิศุทธิ์

นายเชษฐ เต็มวรพิศุทธิ์ ประกอบกิจการทำน๊อต สกรู อยู่ที่อำเภอพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายธนา วิไลดารกา

นายธนา วิไลดารกา ประกอบกิจการซ่อมและพ่นสีรถยนต์ อยู่ที่อำเภอพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายพรศักดิ์ ธีรโรจน์ดำเกิง

นายพรศักดิ์ ธีรโรจน์ดำเกิง ประกอบกิจการทำรองเท้าแตะจากหนัง อยู่ที่อำเภอพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นางอรุณศรี ไทยวัฒนาพร

นางอรุณศรี ไทยวัฒนาพร ประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ถ้วยกาแฟ ถ้วยน้ำ ฝาปิดถ้วย อยู่ที่อำเภอพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นางวิราศินี ตรีทรัพย์สิน

นางวิราศินี ตรีทรัพย์สิน ประกอบกิจการทำไม้บรรทัดพลาสติก อยู่ที่อำเภอพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายเฉลิมศักดิ์ สรรพทรัพย์สิริ

นายเฉลิมศักดิ์ สรรพทรัพย์สิริ ประกอบกิจการซ่อมและพ่นสีรถยนต์ อยู่ที่อำเภอพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายเดชา เมธประภา

นายเดชา เมธประภา ประกอบกิจการประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้า อยู่ที่อำเภอพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นางสาวเง็กเฮียง แซ่โง้ว

นางสาวเง็กเฮียง แซ่โง้ว ประกอบกิจการประกอบโครงตู้แช่เย็นด้วยสเตนเลส อยู่ที่อำเภอพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายเกรียงไกร แซ่ปึง

นายเกรียงไกร แซ่ปึง ประกอบกิจการทำเครื่องใช้เล็ก ๆ จากโลหะ เช่น ที่ปักดอกไม้ประดับและที่ปักร่ม อยู่ที่อำเภอพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »