Category Archives: พระโขนง

บริษัท 85 เค.สกรีน จำกัด

บริษัท 85 เค.สกรีน จำกัด ประกอบกิจการทำป้ายโฆษณา อยู่ที่อำเภอพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท การพิมพ์ไทยกรุ๊พ จำกัด

บริษัท การพิมพ์ไทยกรุ๊พ จำกัด ประกอบกิจการพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ อยู่ที่อำเภอพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท คูม่า เดนกิ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท คูม่า เดนกิ (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการผลิต และประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า อยู่ที่อำเภอพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายศุภชัย แซ่เซียว

นายศุภชัย แซ่เซียว ประกอบกิจการผลิตรองเท้าหนัง อยู่ที่อำเภอพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายสุชีพ อุดมจิตนิธิ

นายสุชีพ อุดมจิตนิธิ ประกอบกิจการทำกล่องกระดาษ อยู่ที่อำเภอพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายสรายุทธิ์ คงทน

นายสรายุทธิ์ คงทน ประกอบกิจการประกอบโคมไฟฟ้า อยู่ที่อำเภอพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายสุพัฒน์ แก้วกระจ่าง

นายสุพัฒน์ แก้วกระจ่าง ประกอบกิจการโรงกลึง ทำแบบแม่พิมพ์โลหะ อยู่ที่อำเภอพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายสมศักดิ์ หนองหัวลิง

นายสมศักดิ์ หนองหัวลิง ประกอบกิจการทำประตูหน้าต่างเหล็กดัด อยู่ที่อำเภอพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท กิจจักร จำกัด

บริษัท กิจจักร จำกัด ประกอบกิจการผลิตและซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักร อยู่ที่อำเภอพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายอัครเดช แซ่ตั้ง

นายอัครเดช แซ่ตั้ง ประกอบกิจการรับจ้างทำเตาอบ เตาครัวสแตนเลส อยู่ที่อำเภอพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »