Category Archives: ปทุมวัน

บรรทัดทองการช่าง

บรรทัดทองการช่าง ประกอบกิจการทำท่อไอเสีย และหม้อน้ำรถยนต์ อยู่ที่อำเภอปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บรอนสัน

บรอนสัน ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จักรเย็บผ้า 10 เครื่อง) อยู่ที่อำเภอปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท คัลเลอร์ส โฟร์ จำกัด

บริษัท คัลเลอร์ส โฟร์ จำกัด ประกอบกิจการพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ อยู่ที่อำเภอปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท กนกศิลป์ (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท กนกศิลป์ (ไทยแลนด์) จำกัด ประกอบกิจการทำแม่พิมพ์ อยู่ที่อำเภอปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

น่ำแซ

น่ำแซ ประกอบกิจการซ่อมเครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และหม้อแปลงไฟฟ้า อยู่ที่อำเภอปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

น่ำฮ้ง

น่ำฮ้ง ประกอบกิจการประกอบ ซ่อมแซมเครื่องชั่ง อยู่ที่อำเภอปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายอภิสิทธิ์ หวังนิวัฒน์

นายอภิสิทธิ์ หวังนิวัฒน์ ประกอบกิจการทำแบบพิมพ์โลหะ อยู่ที่อำเภอปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายวันชัย พฤกษ์โสภณ

นายวันชัย พฤกษ์โสภณ ประกอบกิจการพิมพ์กล่องใส่สินค้า กล่องใส่ของขวัญ และพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง อยู่ที่อำเภอปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท 307 กรุ๊ป จำกัด

บริษัท 307 กรุ๊ป จำกัด ประกอบกิจการผลิตแผ่นบันทึกเสียง (ซีดี) อยู่ที่อำเภอปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นิลบดีอุตสาหกรรม

นิลบดีอุตสาหกรรม ประกอบกิจการผลิตกล่องกระดาษ อยู่ที่อำเภอปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »