Category Archives: บางรัก

นายวิบูลย์ อภิรักษ์ธนากร

นายวิบูลย์ อภิรักษ์ธนากร ประกอบกิจการผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษ อยู่ที่อำเภอบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท กุลการพิมพ์ จำกัด

บริษัท กุลการพิมพ์ จำกัด ประกอบกิจการพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ อยู่ที่อำเภอบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายเอกชัย เลิศศักดิ์เสรีกุล

นายเอกชัย เลิศศักดิ์เสรีกุล ประกอบกิจการทำของใช้เล็ก ๆ จากโลหะ เช่น น๊อต สกรู บูช แกนสลัก อยู่ที่อำเภอบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท ไกเซอร์ เจมส์(ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ไกเซอร์ เจมส์(ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการเจียระไนพลอย อยู่ที่อำเภอบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายสุเทพ สุจิเกียรติขจร

นายสุเทพ สุจิเกียรติขจร ประกอบกิจการทำห้องเย็น อยู่ที่อำเภอบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายสุวัฒน์ ฉันทานุศาสน์

นายสุวัฒน์ ฉันทานุศาสน์ ประกอบกิจการปั๊มโลหะ เช่น สายรัดท่อ อยู่ที่อำเภอบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายสุกิจ คงปิยาจารย์

นายสุกิจ คงปิยาจารย์ ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป จำนวนจักรเย็บผ้า 30 เครื่อง อยู่ที่อำเภอบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท เค.เอส.จิวเวลรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท เค.เอส.จิวเวลรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประกอบกิจการทำเครื่องประดับจาก เพชร พลอย ทอง เงิน อยู่ที่อำเภอบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท กรัวซังเฮ้าส์ จำกัด

บริษัท กรัวซังเฮ้าส์ จำกัด ประกอบกิจการทำไอศกรีม ขนมปัง และอาหารเกี่ยวกับแป้ง อยู่ที่อำเภอบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท กราฟฟิคอาร์ตพริ้นติ้ง จำกัด

บริษัท กราฟฟิคอาร์ตพริ้นติ้ง จำกัด ประกอบกิจการพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆ อยู่ที่อำเภอบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »