Category Archives: บางซื่อ

นายสมศักดิ์ แซ่หลิ่ม

นายสมศักดิ์ แซ่หลิ่ม ประกอบกิจการซอยไม้แปรรูป อยู่ที่อำเภอบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายศักดา ครองศักดิ์ศิริ

นายศักดา ครองศักดิ์ศิริ ประกอบกิจการถักผ้าลูกไม้ และถักผ้ากำมะหยี่ อยู่ที่อำเภอบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายสุรินทร์ ชัยพินิจพรรณ

นายสุรินทร์ ชัยพินิจพรรณ ประกอบกิจการทำหลอดไฟฉาย อยู่ที่อำเภอบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายสุไทสัณห์ ปรางค์ประยูร

นายสุไทสัณห์ ปรางค์ประยูร ประกอบกิจการซ่อมและพ่นสีรถยนต์ อยู่ที่อำเภอบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายสมควร พูลเพชร

นายสมควร พูลเพชร ประกอบกิจการทำน๊อต สกรู และสลักต่าง ๆ อยู่ที่อำเภอบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายวิบูลย์ กาญจนกันติกะ

นายวิบูลย์ กาญจนกันติกะ ประกอบกิจการแบ่งบรรจุอาหารสัตว์โดยไม่มีการผลิต อยู่ที่อำเภอบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายเอนก ปัญญาภรณ์

นายเอนก ปัญญาภรณ์ ประกอบกิจการไส ซอยไม้แปรรูป อยู่ที่อำเภอบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายอมรเทพ โลโต

นายอมรเทพ โลโต ประกอบกิจการทำไม้คิ้ว ไม้มอบ และไม้บัว อยู่ที่อำเภอบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายหาญกาย วงศ์ชัยประเสริฐ

นายหาญกาย วงศ์ชัยประเสริฐ ประกอบกิจการซ่อมเครื่องจักรสำหรับโรงเลื่อย ไส ทำเครื่องเรือนหรือไม้วีเนียร์ อยู่ที่อำเภอบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท ขนมไทยเก้าพี่น้อง จำกัด

บริษัท ขนมไทยเก้าพี่น้อง จำกัด ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายขนมไทย อยู่ที่อำเภอบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »