Category Archives: บางคอแหลม

บริษัท คานเรือนาวาพัฒนา จำกัด

บริษัท คานเรือนาวาพัฒนา จำกัด ประกอบกิจการซ่อมเรือเหล็ก อยู่ที่อำเภอบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายวิสิษฐ์ ดีพยุงศักดิ์

นายวิสิษฐ์ ดีพยุงศักดิ์ ประกอบกิจการรับจ้างกลึง เจาะ คว้าน กัดไส และเชื่อมโลหะต่าง ๆ เช่น บูช เพลา อยู่ที่อำเภอบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท คงเกียรติการพิมพ์ จำกัด

บริษัท คงเกียรติการพิมพ์ จำกัด ประกอบกิจการพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ อยู่ที่อำเภอบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นานาเจริญพาณิชย์

นานาเจริญพาณิชย์ ประกอบกิจการทำตู้เก็บอาหาร โต๊ะและเก้าอี้ อยู่ที่อำเภอบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายเกรียงศักดิ์ ถิรพงศ์พัฒนา

นายเกรียงศักดิ์ ถิรพงศ์พัฒนา ประกอบกิจการถักเสื้อไหมพรม (จำนวนเครื่องถัก 4 เครื่อง) อยู่ที่อำเภอบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นางสาวลัดดา แซ่กัว

นางสาวลัดดา แซ่กัว ประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์จากลวด เช่น ตะขอ หูสายรัดกระเป๋านักเรียน อยู่ที่อำเภอบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายชาญชัย ถกลเกียรติ

นายชาญชัย ถกลเกียรติ ประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์โดยการปั๊มกระแทก เช่น ขั้วหลอดไฟ ฯลฯ อยู่ที่อำเภอบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายชัยวัฒน์ ฤดีวิโรจน์

นายชัยวัฒน์ ฤดีวิโรจน์ ประกอบกิจการทำน็อต สกรู สลัก หน้าแปลน อยู่ที่อำเภอบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายชัยวัฒน์ มาลาบุปผา

นายชัยวัฒน์ มาลาบุปผา ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป อยู่ที่อำเภอบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายธนิฐ ธนสินโสภณ

นายธนิฐ ธนสินโสภณ ประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ อยู่ที่อำเภอบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »