Category Archives: บางคอแหลม

นานาเจริญพาณิชย์

นานาเจริญพาณิชย์ ประกอบกิจการทำตู้เก็บอาหาร โต๊ะและเก้าอี้ อยู่ที่อำเภอบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายเกรียงศักดิ์ ถิรพงศ์พัฒนา

นายเกรียงศักดิ์ ถิรพงศ์พัฒนา ประกอบกิจการถักเสื้อไหมพรม (จำนวนเครื่องถัก 4 เครื่อง) อยู่ที่อำเภอบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นางสาวลัดดา แซ่กัว

นางสาวลัดดา แซ่กัว ประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์จากลวด เช่น ตะขอ หูสายรัดกระเป๋านักเรียน อยู่ที่อำเภอบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายชาญชัย ถกลเกียรติ

นายชาญชัย ถกลเกียรติ ประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์โดยการปั๊มกระแทก เช่น ขั้วหลอดไฟ ฯลฯ อยู่ที่อำเภอบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายชัยวัฒน์ ฤดีวิโรจน์

นายชัยวัฒน์ ฤดีวิโรจน์ ประกอบกิจการทำน็อต สกรู สลัก หน้าแปลน อยู่ที่อำเภอบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายชัยวัฒน์ มาลาบุปผา

นายชัยวัฒน์ มาลาบุปผา ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป อยู่ที่อำเภอบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายธนิฐ ธนสินโสภณ

นายธนิฐ ธนสินโสภณ ประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ อยู่ที่อำเภอบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายทรงชัย สานกิ่งทอง

นายทรงชัย สานกิ่งทอง ประกอบกิจการปักลวดลายบนผ้าและตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป อยู่ที่อำเภอบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นางสาวตรึงเนตร จิตชาตรี

นางสาวตรึงเนตร จิตชาตรี ประกอบกิจการกลึง,เจาะ,ไส,เชื่อมโลหะและทแบบพิมพ์โลหะ อยู่ที่อำเภอบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายประสิทธิ์ บุนฑารักษ์

นายประสิทธิ์ บุนฑารักษ์ ประกอบกิจการทำชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องปั๊มและทำสกรู อยู่ที่อำเภอบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »