Category Archives: บางกะปิ

บริษัท เค.วี.เอ. จำกัด

บริษัท เค.วี.เอ. จำกัด ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 67 เครื่อง) อยู่ที่อำเภอบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายวิสัน ระวิเพียรทรัพย์

นายวิสัน ระวิเพียรทรัพย์ ประกอบกิจการปะยางและถ่วงล้อรถยนต์ อยู่ที่อำเภอบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท ควีนส์ ดีไซน์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท ควีนส์ ดีไซน์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด ประกอบกิจการทำเครื่องประดับจากเงิน ทอง เพชร พลอย อยู่ที่อำเภอบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท ควอเตอร์พริ้นท์ จำกัด

บริษัท ควอเตอร์พริ้นท์ จำกัด ประกอบกิจการพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆ อยู่ที่อำเภอบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายอักษร ยินบัว

นายอักษร ยินบัว ประกอบกิจการซ่อม และพ่นสีรถยนต์ อยู่ที่อำเภอบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท เค.พี.แฟชั่น เฮาส์ จำกัด

บริษัท เค.พี.แฟชั่น เฮาส์ จำกัด ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป อยู่ที่อำเภอบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายอุทัย ไชยศรีษะ

นายอุทัย ไชยศรีษะ ประกอบกิจการผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก กำลังการผลิต 41 ตันต่อวัน อยู่ที่อำเภอบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายวิชัย ลักษณากร

นายวิชัย ลักษณากร ประกอบกิจการซ่อมเครื่องทำความเย็น อยู่ที่อำเภอบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท กรุงเทพโซวอิ้ง จำกัด

บริษัท กรุงเทพโซวอิ้ง จำกัด ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป อยู่ที่อำเภอบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท 117 เซอร์วิส จำกัด

บริษัท 117 เซอร์วิส จำกัด ประกอบกิจการบริการ ซ่อม และเคาะพ่นสีรถยนต์ อยู่ที่อำเภอบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »