Category Archives: บางกอกใหญ่

นายวิธวัช ปรักกโมดม

นายวิธวัช ปรักกโมดม ประกอบกิจการทำส่วนประกอบของเครื่องจักรและทำซีลยางต่าง ๆ อยู่ที่อำเภอบางกอกใหญ่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายวิเชียร ทิพยวรรณากร

นายวิเชียร ทิพยวรรณากร ประกอบกิจการผลิตรองเท้าจากหนังแท้และเทียม อยู่ที่อำเภอบางกอกใหญ่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท คงไสวเกียรติ จำกัด

บริษัท คงไสวเกียรติ จำกัด ประกอบกิจการซ่อมเครื่องสูบน้ำ และเครื่องจักรในการสีข้าว อยู่ที่อำเภอบางกอกใหญ่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายวิทยา ลิขิตบรรณศักดิ์

นายวิทยา ลิขิตบรรณศักดิ์ ประกอบกิจการทำแหนบถอนขนตาสรี อยู่ที่อำเภอบางกอกใหญ่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท กิจอาภรณ์การ์เมนท์ จำกัด

บริษัท กิจอาภรณ์การ์เมนท์ จำกัด ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป อยู่ที่อำเภอบางกอกใหญ่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายสุวัฒน์ โชติชมภู

นายสุวัฒน์ โชติชมภู ประกอบกิจการทำชิ้นส่วนของเครื่องพิมพ์หนังสือ อยู่ที่อำเภอบางกอกใหญ่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท โกลด์ เพ็นส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท โกลด์ เพ็นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการทำเครื่องใช้จากพลาสติก เช่น ด้ามปากกา ทำปากกาลูกลื่น ประกอบปากกา อยู่ที่อำเภอบางกอกใหญ่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายสุทัศน์ วีระวัฒนากร

นายสุทัศน์ วีระวัฒนากร ประกอบกิจการฉีด ส้นรองเท้าจากพลาสติก อยู่ที่อำเภอบางกอกใหญ่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายสมพร จันทร์ธนไพบูลย์

นายสมพร จันทร์ธนไพบูลย์ ประกอบกิจการทำแม่พิมพ์โลหะ อยู่ที่อำเภอบางกอกใหญ่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท 24 คอมพิวเตอร์การพิมพ์ จำกัด

บริษัท 24 คอมพิวเตอร์การพิมพ์ จำกัด ประกอบกิจการพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ อยู่ที่อำเภอบางกอกใหญ่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »