Category Archives: ทุ่งครุ

นายเรืองชัย เอื้อสิยาพันธ์

นายเรืองชัย เอื้อสิยาพันธ์ ประกอบกิจการทำวงกบประตู หน้าต่าง และบานประตู บานหน้าต่าง จากไม้ อยู่ที่อำเภอทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายประมวล ปริจิตร

นายประมวล ปริจิตร ประกอบกิจการทำของใช้เล็กๆ จากพลาสติก อยู่ที่อำเภอทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายไชยวัฒน์ แซ่โอ้ว

นายไชยวัฒน์ แซ่โอ้ว ประกอบกิจการตัอเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป อยู่ที่อำเภอทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นางสาวมณี ธีระพงษ์พรหม

นางสาวมณี ธีระพงษ์พรหม ประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์จากลวดหุ้มด้วยพลาสติก อยู่ที่อำเภอทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นางสาวนิตยา คงมานนท์

นางสาวนิตยา คงมานนท์ ประกอบกิจการขัดผิวโลหะ อยู่ที่อำเภอทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายนพพร ชุ่มอนงค์

นายนพพร ชุ่มอนงค์ ประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์จากโลหะ เช่น สลัก แหวนต่าง ๆ อยู่ที่อำเภอทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นางสาวอุไรวรรณ มาพูนสวัสดิ์วัฒนา

นางสาวอุไรวรรณ มาพูนสวัสดิ์วัฒนา ประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์พลาสิตก เช่น โรลม้วนผม แกนม้วนผม อยู่ที่อำเภอทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายยุทธนันท์ เลิศกำจรวัฒน์

นายยุทธนันท์ เลิศกำจรวัฒน์ ประกอบกิจการทำแปรงขัดโลหะ อยู่ที่อำเภอทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นางสาววรัญญา พิบูลกุลสัมฤทธิ์

นางสาววรัญญา พิบูลกุลสัมฤทธิ์ ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป จำนวนจักรเย็บผ้า 48 เครื่อง) อยู่ที่อำเภอทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายเจริญ ฝอยทอง

นายเจริญ ฝอยทอง ประกอบกิจการทำแบบพิมพ์โลหะ อยู่ที่อำเภอทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »