Category Archives: ทวีวัฒนา

นายวิชาญ อรุณคีรีวัฒน์

นายวิชาญ อรุณคีรีวัฒน์ ประกอบกิจการทำเครื่องประดับโดยใช้ ทอง เงิน และอัญมณี อยู่ที่อำเภอทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายปัญญา ชาญณรงค์

นายปัญญา ชาญณรงค์ ประกอบกิจการทำชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ อยู่ที่อำเภอทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายบุญยิ่ง เจริญฐิติวงศ์

นายบุญยิ่ง เจริญฐิติวงศ์ ประกอบกิจการทำฉนวนไฟฟ้าจากพลาสติก อยู่ที่อำเภอทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายก๋ำหมั่น จงเจริญพรสุข

นายก๋ำหมั่น จงเจริญพรสุข ประกอบกิจการทำเครื่องใช้เล็ก ๆ จากโลหะ เช่น สกรู น๊อต บู๊ช เพลารถยนต์ และสลักต่าง ๆ อยู่ที่อำเภอทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท ปกรณ์ เท็กซ์ไทล์ จำกัด

บริษัท ปกรณ์ เท็กซ์ไทล์ จำกัด ประกอบกิจการถักผ้ายืด อยู่ที่อำเภอทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท พีทีเอส มอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท พีทีเอส มอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด ประกอบกิจการซ่อม ปะผุ และพ่นสีรถยนต์ อยู่ที่อำเภอทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท พี.พรีซิชั่น โปรดักส์ จำกัด

บริษัท พี.พรีซิชั่น โปรดักส์ จำกัด ประกอบกิจการทำดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุฯ ผ้าต่าง ๆ อยู่ที่อำเภอทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นางสาวพาณี โตวงค์

นางสาวพาณี โตวงค์ ประกอบกิจการทำหมุดย้ำ อยู่ที่อำเภอทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายชัยพฤกษ์ ศรีสุวรรณศร

นายชัยพฤกษ์ ศรีสุวรรณศร ประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์ใยบวบขัดผิว อยู่ที่อำเภอทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายเชื้อ เปลี่ยนศรี

นายเชื้อ เปลี่ยนศรี ประกอบกิจการรับจ้างทำเครื่องประดับ โดยใช้เพชร พลอย ทองคำ เงิน นาก อยู่ที่อำเภอทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »