Category Archives: ตลิ่งชัน

นายศุภกิตติ์ บัวผัน

นายศุภกิตติ์ บัวผัน ประกอบกิจการทำเครื่องประดับ กำลังการผลิต 3,000 กิโลกรัม/ปี อยู่ที่อำเภอตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท กรีนแอปเปิ้ลการ์เมนท์ ตลิ่งชัน จำกัด

บริษัท กรีนแอปเปิ้ลการ์เมนท์ ตลิ่งชัน จำกัด ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป อยู่ที่อำเภอตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายสว่าง แดงจิ๋ว

นายสว่าง แดงจิ๋ว ประกอบกิจการทำเครื่องประดับโดยใช้เงิน เช่น แหวน ต่างหู อยู่ที่อำเภอตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายสถาพร โสภณพงษ์ และศุภชัย โสภณพงษ์

นายสถาพร โสภณพงษ์ และศุภชัย โสภณพงษ์ ประกอบกิจการหล่อหลอมพระพุทธรูปทองเหลือง ได้ปีละ 1.8 ตัน อยู่ที่อำเภอตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท 002 เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท 002 เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด ประกอบกิจการบริการซ่อมเครื่องยนต์ และพ่นสีรถยนต์ อยู่ที่อำเภอตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท เกียรติยืนยงคาร์เซอร์วิส จำกัด

บริษัท เกียรติยืนยงคาร์เซอร์วิส จำกัด ประกอบกิจการตั้งศูนย์ถ่วงล้อ อยู่ที่อำเภอตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายบุญชัย จิตรงามปลั่ง

นายบุญชัย จิตรงามปลั่ง ประกอบกิจการทำเครื่องประดับเงิน อยู่ที่อำเภอตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายพงษ์ศักดิ์ อ่ำเทศ

นายพงษ์ศักดิ์ อ่ำเทศ ประกอบกิจการทำข้อต่อท่อประปาและอุปกรณ์ อยู่ที่อำเภอตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายยุทธศักดิ์ ตั้งใจจริง

นายยุทธศักดิ์ ตั้งใจจริง ประกอบกิจการซ่อมเครื่องยนต์และช่วงล่างรถยนต์ กำลังการผลิต 300 คัน/ปี อยู่ที่อำเภอตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท เบนสัน จิวเวลรี่ จำกัด

บริษัท เบนสัน จิวเวลรี่ จำกัด ประกอบกิจการทำเครื่องประดับเงิน อยู่ที่อำเภอตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »