Category Archives: ดุสิต

นายอุดม จันทร์อนุรักษ์

นายอุดม จันทร์อนุรักษ์ ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จักรเย็บผ้าจำนวน 25 เครื่อง) อยู่ที่อำเภอดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บ.เจริญการช่าง

บ.เจริญการช่าง ประกอบกิจการทำสลัก แป้นเกลียว บู๊ช น๊อต สกรู อยู่ที่อำเภอดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายสมศักดิ์ นาคสุข

นายสมศักดิ์ นาคสุข ประกอบกิจการทำขนมปัง อยู่ที่อำเภอดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จำกัด

บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จำกัด ประกอบกิจการพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  อยู่ที่อำเภอดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท เค.เค.เอส.ที จำกัด

บริษัท เค.เค.เอส.ที จำกัด ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป อยู่ที่อำเภอดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายสว่าง หาญศิริสวัสดิ์

นายสว่าง หาญศิริสวัสดิ์ ประกอบกิจการเลื่อยไม้ (เครื่องจักรใช้สำหรับเลื่อยไม้ 50 แรงม้า อุปกรณ์ 11 แรงม้า) อยู่ที่อำเภอดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายเสนีย์ เกษจำรัส

นายเสนีย์ เกษจำรัส ประกอบกิจการพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ อยู่ที่อำเภอดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายสมจิตร์ เสมขำ

นายสมจิตร์ เสมขำ ประกอบกิจการทำเครื่องเรือนจากโลหะ เช่น โครงหลังคากันสาดอะลูมินียมฯ อยู่ที่อำเภอดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท เค เจ อินเตอร์เทรด จำกัด

บริษัท เค เจ อินเตอร์เทรด จำกัด ประกอบกิจการทำตุ๊กตาด้วยผ้า อยู่ที่อำเภอดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

เนติกุลการพิมพ์

เนติกุลการพิมพ์ ประกอบกิจการพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆ อยู่ที่อำเภอดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »