Category Archives: ดินแดง

นายสุชาติ เกิดพรพุทธมนต์

นายสุชาติ เกิดพรพุทธมนต์ ประกอบกิจการทำเส้นบะหมี่ แผ่นเกี๊ยว อยู่ที่อำเภอดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นางสาวสุวรรณี ดุษฏีสุนทรสกุล

นางสาวสุวรรณี ดุษฏีสุนทรสกุล ประกอบกิจการซ่อมรถยนต์ อยู่ที่อำเภอดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายวรวิทย์ วงศ์รัตนมนตรี

นายวรวิทย์ วงศ์รัตนมนตรี ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 22 เครื่อง) อยู่ที่อำเภอดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายประพัฒน์ เหล่าเกียรติกุล

นายประพัฒน์ เหล่าเกียรติกุล ประกอบกิจการทำประตู หน้าต่างเหล็กดัด ได้ประมาณปีละ 3,720 บาน อยู่ที่อำเภอดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายประมวล สมจริง

นายประมวล สมจริง ประกอบกิจการรับจ้างเย็บเสื้อเชิ๊ต อยู่ที่อำเภอดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นางสวัสดิ์ กลับมิตร

นางสวัสดิ์ กลับมิตร ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป จำนวนจักรเย็บผ้า 115 เครื่อง อยู่ที่อำเภอดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นางสาวศิริวรรณ หอโสภณพงษ์

นางสาวศิริวรรณ หอโสภณพงษ์ ประกอบกิจการประกอบตู้ โต๊ะ เตาแก๊ส อยู่ที่อำเภอดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท พาณิชย์การพิมพ์ จำกัด

บริษัท พาณิชย์การพิมพ์ จำกัด ประกอบกิจการพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ อยู่ที่อำเภอดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายจิตรกร สุวรรณโยธิน

นายจิตรกร สุวรรณโยธิน ประกอบกิจการทำเครื่องเรือน เครื่องใช้จากไม้ อยู่ที่อำเภอดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท พลัสเพรส จำกัด

บริษัท พลัสเพรส จำกัด ประกอบกิจการพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ อยู่ที่อำเภอดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »