Category Archives: จตุจักร

บริษัท แกลเลอรี่ จำกัด

บริษัท แกลเลอรี่ จำกัด ประกอบกิจการตัดเย็บหมวก, กระเป๋าและของใช้ต่าง ๆ จากผ้า อยู่ที่อำเภอจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายวัลลภ ฮึกหาญตระกูล

นายวัลลภ ฮึกหาญตระกูล ประกอบกิจการซ่อมและพ่นสีรถยนต์ อยู่ที่อำเภอจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายทิศ นิติทัศนกุล

นายทิศ นิติทัศนกุล ประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงและยุงลาย ทำผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นที่เกิดจากขยะสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย อยู่ที่อำเภอจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นางสาวสมจิตต์ จิระสถิตย์วรกุล

นางสาวสมจิตต์ จิระสถิตย์วรกุล ประกอบกิจการทำกล่องกระดาษ อยู่ที่อำเภอจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายบุญส่ง อ่อนรักษา

นายบุญส่ง อ่อนรักษา ประกอบกิจการขัดโลหะ เช่น ช้อน ส้อม อยู่ที่อำเภอจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายพร้อม โพธิ์เกษม

นายพร้อม โพธิ์เกษม ประกอบกิจการขัดช้อนส้อม อยู่ที่อำเภอจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นางสาวสิริมา หลงศิริ

นางสาวสิริมา หลงศิริ ประกอบกิจการขัดโลหะ เช่น ช้อน ส้อม ฯลฯ อยู่ที่อำเภอจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายชาญยุทธ ก้างออนตา

นายชาญยุทธ ก้างออนตา ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป อยู่ที่อำเภอจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายแจ่ม ขำศรีทรง

นายแจ่ม ขำศรีทรง ประกอบกิจการทำอุปกรณ์เครื่องดับเพลิง เช่น เครื่องโปรยน้ำดับเพลิง กระเช้าระบบไฮโดรลิคสำหรับรถยก อยู่ที่อำเภอจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายประเสริฐ กำจรเดช

นายประเสริฐ กำจรเดช ประกอบกิจการซ่อมและพ่นสีรถยนต์ อยู่ที่อำเภอจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »