Category Archives: คันนายาว

น้ำดื่มนิปปอน

น้ำดื่มนิปปอน ประกอบกิจการผลิตน้ำดื่ม อยู่ที่อำเภอคันนายาว จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายสมัคร อาภาศรีรัตน์

นายสมัคร อาภาศรีรัตน์ ประกอบกิจการทำเครื่องเรือนจากไม้ อยู่ที่อำเภอคันนายาว จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท กรุงเทพอิเลคทริค แอนด์ เอนเตอร ไพร์ส จำกัด

บริษัท กรุงเทพอิเลคทริค แอนด์ เอนเตอร ไพร์ส จำกัด ประกอบกิจการผลิตพัดลม และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน อยู่ที่อำเภอคันนายาว จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท ก.ม. 9 การาจ จำกัด

บริษัท ก.ม. 9 การาจ จำกัด ประกอบกิจการบริการซ่อมและพ่นสีรถยนต์ ได้ปีละ 300 ตัน อยู่ที่อำเภอคันนายาว จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท กิจไพศาลการช่าง จำกัด

บริษัท กิจไพศาลการช่าง จำกัด ประกอบกิจการทำบานพับด้วยเหล็ก อยู่ที่อำเภอคันนายาว จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท ครีเอทีฟบิสิเนสคอร์ปอเรชั่น (ปทท) จำกัด

บริษัท ครีเอทีฟบิสิเนสคอร์ปอเรชั่น (ปทท) จำกัด ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป อยู่ที่อำเภอคันนายาว จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท เคมีภัณฑ์ ลาบอราทอรี่ส์ จำกัด

บริษัท เคมีภัณฑ์ ลาบอราทอรี่ส์ จำกัด ประกอบกิจการการทำเครื่องสำอางค์ หรือสิ่งบำรุงร่างกาย อยู่ที่อำเภอคันนายาว จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท ควอลิตี้ ซับคอนแทร็คเตอร์ จำกัด

บริษัท ควอลิตี้ ซับคอนแทร็คเตอร์ จำกัด ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนอีเล็คโทรนิกส์ อยู่ที่อำเภอคันนายาว จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท กิจพูนชัย จำกัด

บริษัท กิจพูนชัย จำกัด ประกอบกิจการทำสายไฟฟ้า ลวดเหล็ก ลวดอลูมิเนียม และผลิตลวดตีเกลียว อยู่ที่อำเภอคันนายาว จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท กิจพูนชัย จำกัด

บริษัท กิจพูนชัย จำกัด ประกอบกิจการทำแคล้มป์จับสายไฟฟ้า (ฟรีฟอร์ม) อยู่ที่อำเภอคันนายาว จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »