Category Archives: คันนายาว

บริษัท 888 ออโต้ เซอร์วิส เซนเตอร์ จำกัด

บริษัท 888 ออโต้ เซอร์วิส เซนเตอร์ จำกัด ประกอบกิจการตั้งศูนย์ถ่วงล้อ ปะยาง อยู่ที่อำเภอคันนายาว จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายธงชัย สถาพัฒนาสุข

นายธงชัย สถาพัฒนาสุข ประกอบกิจการเจียระไนเพชร ได้ปีละ 2,000 กะรัต อยู่ที่อำเภอคันนายาว จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายรังสรรค์ ทวีทวากร

นายรังสรรค์ ทวีทวากร ประกอบกิจการเจียรนัยข้อเหวี่ยงและคว้านเสื้อสูบ อยู่ที่อำเภอคันนายาว จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายเลิศ รอดมี

นายเลิศ รอดมี ประกอบกิจการทำประตู หน้าต่างเหล็ก และมุ้งลวดอลูมิเนียม ได้ปีละ 960 ชุด อยู่ที่อำเภอคันนายาว จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายชัชวาล มานะดี

นายชัชวาล มานะดี ประกอบกิจการทำกระดุม อยู่ที่อำเภอคันนายาว จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายกานต์ ลือวัฒนา

นายกานต์ ลือวัฒนา ประกอบกิจการซ่อมเครื่องยนต์ อยู่ที่อำเภอคันนายาว จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายจีรภัทร ก่อสูงศักดิ์

นายจีรภัทร ก่อสูงศักดิ์ ประกอบกิจการไส-ซอย ทำวงกบบานประตู-หน้าต่าง ปาร์เก้ โมเสด เครื่องเรือนและเครื่องใช้ภายในบ้านเรือนจากไม้ อยู่ที่อำเภอคันนายาว จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์อีเล็คโทรนิค (กลไกใส่ตลับเทปวีดีโอ, ชิ้นส่วนโลหะของหลอดภาพโทรทัศน์และชิ้นส่วนเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า) อยู่ที่อำเภอคันนายาว จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายเรือง ภาคย์สกุลชัย

นายเรือง ภาคย์สกุลชัย ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 42 เครือง) ได้ปีละ 600 โหล อยู่ที่อำเภอคันนายาว จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท มินก้า เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท มินก้า เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการผลิตลำโพง และชิ้นส่วนลำโพง อยู่ที่อำเภอคันนายาว จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »