Category Archives: คลองเตย

บริษัท กวาตชา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

บริษัท กวาตชา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ประกอบกิจการตัดเย็บชิ้นส่วนเก้าอี้จากผ้า อยู่ที่อำเภอคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท กมลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท กมลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ประกอบกิจการทำหัวเตาน้ำมันโซล่า ขนาดต่าง ๆ อยู่ที่อำเภอคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายสาคร เตี๋ยประดิษฐ์

นายสาคร เตี๋ยประดิษฐ์ ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 12 เครื่อง) อยู่ที่อำเภอคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายเอก อรุณชัยสกุล

นายเอก อรุณชัยสกุล ประกอบกิจการทำของเด็กเล่นและล้อสเก็ตซ์ อยู่ที่อำเภอคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายอภินันท์ โสภณคีรีรัตน์

นายอภินันท์ โสภณคีรีรัตน์ ประกอบกิจการทำรองเท้าหนัง อยู่ที่อำเภอคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท กมลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท กมลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ประกอบกิจการทำหัวเตาน้ำมันโซล่า อยู่ที่อำเภอคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นิวัติการพิมพ์

นิวัติการพิมพ์ ประกอบกิจการพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น บิล การ์ด อยู่ที่อำเภอคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายสุรัตน์ เลียนกิจพาณิชย์

นายสุรัตน์ เลียนกิจพาณิชย์ ประกอบกิจการทำห้องเย็น อยู่ที่อำเภอคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด

บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ประกอบกิจการซ่อมรถแทรคเตอร์ อยู่ที่อำเภอคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายสงวน ศรีนคารินทร์

นายสงวน ศรีนคารินทร์ ประกอบกิจการประกอบวิทยุ-เทป อยู่ที่อำเภอคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »