Category Archives: คลองสาน

นิวปันจาบ

นิวปันจาบ ประกอบกิจการโม่แป้งข้าวสาลี อยู่ที่อำเภอคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

น่ำแซ

น่ำแซ ประกอบกิจการซ่อมหม้อแปลงแรงไฟฟ้า และมอเตอร์ไฟฟ้า อยู่ที่อำเภอคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายวิโรจน์ วงศ์สุวัฒน์

นายวิโรจน์ วงศ์สุวัฒน์ ประกอบกิจการทำของใช้เล็ก ๆ จากโลหะ เช่น เพลา สกรู อยู่ที่อำเภอคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายสง่า หวังทรัพย์คณา

นายสง่า หวังทรัพย์คณา ประกอบกิจการรับจ้างทำทองรูปพรรณ อยู่ที่อำเภอคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายวิชัย สุรรัตน์เดชา

นายวิชัย สุรรัตน์เดชา ประกอบกิจการซ่อมเครื่องสูบน้ำ ทำท่อสูบน้ำ อยู่ที่อำเภอคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายสุริยะ ศุภพาณิชวงศ์

นายสุริยะ ศุภพาณิชวงศ์ ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป อยู่ที่อำเภอคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นิยมศิลป์

นิยมศิลป์ ประกอบกิจการทำชิ้นส่วนรองเท้า เช่น พื้นรองในพื้นรองเท้า ซับในรองเท้า อยู่ที่อำเภอคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

บริษัท กิติวัฒน์ผ้าใบ จำกัด

บริษัท กิติวัฒน์ผ้าใบ จำกัด ประกอบกิจการตัดเย็บผ้าใบคลุมรถ อยู่ที่อำเภอคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายสมบัติ รุ่งโรจนานนท์

นายสมบัติ รุ่งโรจนานนท์ ประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เชืน เครื่องมือ เครื่องใช้ อยู่ที่อำเภอคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายวันชัย คุณทรัพย์สถิต

นายวันชัย คุณทรัพย์สถิต ประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น ไม้แขวนเสื้อ,ฝักบัวอาบน้ำ อยู่ที่อำเภอคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »