Category Archives: คลองสาน

นายนพพร อติวรมันต์

นายนพพร อติวรมันต์ ประกอบกิจการทำสร้อยและกล่องใส่พระเครื่องจากสแตนเลส อยู่ที่อำเภอคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายจิรวัฒน์ ยอแสงสุขกมล

นายจิรวัฒน์ ยอแสงสุขกมล ประกอบกิจการทำปุลเล่ อยู่ที่อำเภอคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายชาติ เขียวละออ

นายชาติ เขียวละออ ประกอบกิจการพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น หนังสือนิตยสาร อยู่ที่อำเภอคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายพิบูล บวรบันเทิง

นายพิบูล บวรบันเทิง ประกอบกิจการทำขนมจันอับ เช่น ชิ้นฟักเชื่อม อยู่ที่อำเภอคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายเก๋ง ตันตระกูลศิริ

นายเก๋ง ตันตระกูลศิริ ประกอบกิจการ อยู่ที่อำเภอคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายเกรียงไกร เอื้อบำรุงจิต

นายเกรียงไกร เอื้อบำรุงจิต ประกอบกิจการทำห้องเย็นเก็บอาหารแห้ง อยู่ที่อำเภอคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายกมล หิรัญตระกูล

นายกมล หิรัญตระกูล ประกอบกิจการผลิตของใช้จากพลาสติก เช่น กำไล กิ้ป อยู่ที่อำเภอคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายฉัตรชัย โชคศิริรัตน์ศิลป์

นายฉัตรชัย โชคศิริรัตน์ศิลป์ ประกอบกิจการทำไม้ตีปิงปอง และแบดมินตั้น อยู่ที่อำเภอคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นายดุริยะ บวรวาณิชย์

นายดุริยะ บวรวาณิชย์ ประกอบกิจการทำเครื่องประดับจากเงิน ทอง เช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ อยู่ที่อำเภอคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »

นางสาวสุพัตรา แซ่ลี้

นางสาวสุพัตรา แซ่ลี้ ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 75 เครื่อง) อยู่ที่อำเภอคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Read more »