ไสว

ไสว ประกอบกิจการร่อนหรือคัด กรวดหรือทราย อยู่ที่อำเภอปัว จังหวัดน่าน

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-3(3)-9/53นน

ชื่อโรงงาน: ไสว

ผู้ประกอบการ: นายไสว ไชยยา

ประกอบกิจการ: ร่อนหรือคัด กรวดหรือทราย

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ – หมู่ 2
ซอย ถนน
ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว
น่าน 55120

โทรศัพท์:

TSIC: 8103

Comments are closed.