ไม้เมืองปัว

ไม้เมืองปัว ประกอบกิจการทำเครื่องเรือนจากไม้ อยู่ที่อำเภอปัว จังหวัดน่าน

เลขทะเบียนโรงงาน: ศ3-37-1/35นน

ชื่อโรงงาน: ไม้เมืองปัว

ผู้ประกอบการ: นายอุดม ไชยศิลป์

ประกอบกิจการ: ทำเครื่องเรือนจากไม้

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 113 หมู่ 1
ซอย บ้านขอน ถนน
ตำบลปัว อำเภอปัว
น่าน 55120

โทรศัพท์:

TSIC: 16220

Comments are closed.