ไทยเจริญพานิช 1

ไทยเจริญพานิช 1 ประกอบกิจการอบข้าวเปลือก อยู่ที่อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-2(1)-57/48อย

ชื่อโรงงาน: ไทยเจริญพานิช 1

ผู้ประกอบการ: นายชยพล อิ่มเอบ

ประกอบกิจการ: อบข้าวเปลือก

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 105 หมู่ 2
ซอย ถนน
ตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช
พระนครศรีอยุธยา 13150

โทรศัพท์:

TSIC: 10411

Comments are closed.