ไทยเจริญการช่าง

ไทยเจริญการช่าง ประกอบกิจการรับพันไดนาโมและซ่อมมอเตอร์ อยู่ที่อำเภอสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 1-71-6/21

ชื่อโรงงาน: ไทยเจริญการช่าง

ผู้ประกอบการ: นางวันทนีย์ สุธรรมวุฒินันท์

ประกอบกิจการ: รับพันไดนาโมและซ่อมมอเตอร์

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 127/12 หมู่
ซอย เซ็นต์หลุยส์ 3 ถนนสาธรใต้
ตำบลทุ่งวัดดอน อำเภอสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์:

TSIC: 27101

Comments are closed.