ไทยสกรูโปรดักซ์

ไทยสกรูโปรดักซ์ ประกอบกิจการทำโครงรถจักรยานสองล้อ อยู่ที่อำเภอราษฎร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-78(2)-5/21

ชื่อโรงงาน: ไทยสกรูโปรดักซ์

ผู้ประกอบการ: นายปรีชา วงศ์ศิริทรัพย์

ประกอบกิจการ: ทำโครงรถจักรยานสองล้อ

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 672 หมู่ 8
ซอย กาญจนกุญชร ถนนสุขสวัสดิ์
ตำบลบางปะกอก อำเภอราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์: 4270981

TSIC: 30921

Comments are closed.