ไทยพืชผล

ไทยพืชผล ประกอบกิจการผลิตมันเส้น อยู่ที่อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-9(6)-8/43ลบ

ชื่อโรงงาน: ไทยพืชผล

ผู้ประกอบการ: นายสมชาย บางพิทักษ์

ประกอบกิจการ: ผลิตมันเส้น

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 78/2 หมู่ 7
ซอย ถนนชัยบาดาล-ด่านขุนทด
ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง
ลพบุรี 15230

โทรศัพท์:

TSIC: 10621

Comments are closed.