ไถ่เชียง

ไถ่เชียง ประกอบกิจการทำรองเท้าหนัง อยู่ที่อำเภอคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 2-33-14/36

ชื่อโรงงาน: ไถ่เชียง

ผู้ประกอบการ: นางจุรี เจริญกิจไพบูลย์

ประกอบกิจการ: ทำรองเท้าหนัง

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 161163165 หมู่
ซอย กรุงธนบุรี 6 ถนนกรุงธนบุรี
ตำบลบางลำภูล่าง อำเภอคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600

โทรศัพท์:

TSIC: 15202

Comments are closed.