ใจแสนเจริญพืชผล

ใจแสนเจริญพืชผล ประกอบกิจการการปอกหัวพืช หรือทำหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง อยู่ที่อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-9(6)-6/57สท

ชื่อโรงงาน: ใจแสนเจริญพืชผล

ผู้ประกอบการ: นายสามารถ ใจแสน

ประกอบกิจการ: การปอกหัวพืช หรือทำหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ หมู่ 6
ซอย ถนน
ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย
สุโขทัย 64140

โทรศัพท์: 801170739

TSIC: 10621

Comments are closed.