โรงสีข้าวชาญวณิช

โรงสีข้าวชาญวณิช ประกอบกิจการสีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 6 เกวียน/วัน) อยู่ที่อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

เลขทะเบียนโรงงาน: 1-9(1)-16/24ลพ

ชื่อโรงงาน: โรงสีข้าวชาญวณิช

ผู้ประกอบการ: นายชาญวิทย์ เลิศเมธากุล

ประกอบกิจการ: สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 6 เกวียน/วัน)

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ หมู่ 1
ซอย ถนนประชาอุทิศ
ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง
ลำพูน 51120

โทรศัพท์:

TSIC: 10611

Comments are closed.