โรงพิมพ์ไทยพิมพ์

โรงพิมพ์ไทยพิมพ์ ประกอบกิจการพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ อยู่ที่อำเภอป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 1-41-55/20

ชื่อโรงงาน: โรงพิมพ์ไทยพิมพ์

ผู้ประกอบการ: นางสาววลัย ปริกัมศีล

ประกอบกิจการ: พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 72 หมู่
ซอย บรมบรรพต ถนนบำรุงเมือง
ตำบลบ้านบาตร อำเภอป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร 10100

โทรศัพท์: 2232320

TSIC: 17092

Comments are closed.