โรงพิมพ์ศุภศิลป์

โรงพิมพ์ศุภศิลป์ ประกอบกิจการพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ อยู่ที่อำเภอคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนโรงงาน: 1-41-66/26

ชื่อโรงงาน: โรงพิมพ์ศุภศิลป์

ผู้ประกอบการ: นายสินธุ์ นิลสุวรรณโฆษิต

ประกอบกิจการ: พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 1629 หมู่
ซอย ถนนสุขุมวิท
ตำบลพระโขนง อำเภอคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์: 3920211

TSIC: 17092

Comments are closed.