โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ

โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ ประกอบกิจการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ อยู่ที่อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-58(1)-152/48ลป

ชื่อโรงงาน: โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ

ผู้ประกอบการ: บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

ประกอบกิจการ: ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 0 หมู่ 4
ซอย ถนนลำปาง – แจ้ห่ม
ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม
ลำปาง 52120

โทรศัพท์:

TSIC: 23953

Comments are closed.