โรงกลึง-ศรีอู่ทอง

โรงกลึง-ศรีอู่ทอง ประกอบกิจการกลึง-เชื่อมโลหะ อยู่ที่อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: จ2-64(13)-3/43สพ

ชื่อโรงงาน: โรงกลึง-ศรีอู่ทอง

ผู้ประกอบการ: นางสาวรัตนาภรณ์ หัสดี

ประกอบกิจการ: กลึง-เชื่อมโลหะ

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 422 หมู่ 3
ซอย ถนนอู่ทอง-ด่านช้าง
ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง
สุพรรณบุรี 72160

โทรศัพท์:

TSIC: 28221

Comments are closed.