โรงกลึงอนุศักดิ์

โรงกลึงอนุศักดิ์ ประกอบกิจการกลึง เชื่อมโลหะทั่วไป อยู่ที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

เลขทะเบียนโรงงาน: จ2-64(13)-1/40ชม

ชื่อโรงงาน: โรงกลึงอนุศักดิ์

ผู้ประกอบการ: นายอนุศักดิ์ สร้อยวงศ์

ประกอบกิจการ: กลึง เชื่อมโลหะทั่วไป

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ หมู่
ซอย ถนน
ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง
เชียงใหม่ 50120

โทรศัพท์:

TSIC: 28221

Comments are closed.