โรงกลึงชัยเจริญ

โรงกลึงชัยเจริญ ประกอบกิจการกลึง-เชื่อมโลหะทั่วไป อยู่ที่อำเภอสอง จังหวัดแพร่

เลขทะเบียนโรงงาน: จ2-64(13)-2/39พร

ชื่อโรงงาน: โรงกลึงชัยเจริญ

ผู้ประกอบการ: นางลำดวน เสรีผล

ประกอบกิจการ: กลึง-เชื่อมโลหะทั่วไป

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ 191/2 หมู่ 7
ซอย ถนน
ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง
แพร่ 54120

โทรศัพท์: 591411

TSIC: 28221

Comments are closed.