โชคชัยวัฒนา

โชคชัยวัฒนา ประกอบกิจการสีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 6 เกวียน/วัน อยู่ที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

เลขทะเบียนโรงงาน: 1-9(1)-22/18อต

ชื่อโรงงาน: โชคชัยวัฒนา

ผู้ประกอบการ: นายบุญช้วย หาเหล็ก

ประกอบกิจการ: สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 6 เกวียน/วัน

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ หมู่ 3
ซอย ถนน
ตำบลหาดงิ้ว อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์ 53000

โทรศัพท์:

TSIC: 10611

Comments are closed.