แพร่บุญดำรง

แพร่บุญดำรง ประกอบกิจการดูดทราย อยู่ที่อำเภอสอง จังหวัดแพร่

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-3(4)-2/38พร

ชื่อโรงงาน: แพร่บุญดำรง

ผู้ประกอบการ: นายดำรง กันทะวงศ์

ประกอบกิจการ: ดูดทราย

ที่อยู่โรงงาน: เลขที่ นส.3ก เลขที่ 411 หมู่ 9
ซอย บ้านลู ถนน
ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง
แพร่ 54120

โทรศัพท์:

TSIC: 8103

Comments are closed.